Hotline:
0909.358.418

Vòng Cổ Choker Dây Dài Cá Tính

29.000 VNĐ
45.000 VNĐ

Dây chuyền chuỗi ngọc trai 106

58.000 VNĐ
100.000 VNĐ

Dây chuyền thời trang 102

65.000 VNĐ
220.000 VNĐ

Dấy chuyền kim loại mặt đá 101

130.000 VNĐ
220.000 VNĐ

Dây chuyền YSL

55.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Dây chuyền 98

69.000 VNĐ
140.000 VNĐ

Dây chuyền 97

125.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Dây chuyền 96

125.000 VNĐ
230.000 VNĐ

Dây chuyền 95

165.000 VNĐ
330.000 VNĐ

Dây chuyền 94

139.000 VNĐ
300.000 VNĐ

Dây chuyền đinh 83

105.000 VNĐ
200.000 VNĐ

Dây chuyền 80

215.000 VNĐ
340.000 VNĐ

Dây chuyền ngọc trai 74

215.000 VNĐ
340.000 VNĐ

Dây chuyền tam giác 73

45.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Dây chuyền tam giác

65.000 VNĐ
130.000 VNĐ

Dây chuyền bản to 89

59.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Dây chuyền cổ áo 88

59.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Dây chuyền cổ áo 87

75.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Dây chuyền bản to 86

65.000 VNĐ
130.000 VNĐ

Dây chuyền chữ 12 cung hoàng đạo

45.000 VNĐ
89.000 VNĐ

Dây chuyền lá

39.000 VNĐ
89.000 VNĐ

Dây chuyền statement 3

49.000 VNĐ
109.000 VNĐ

Dây chuyền cổ áo 3

49.000 VNĐ
100.000 VNĐ

Dây chuyền dài hình tim, hoa

45.000 VNĐ
95.000 VNĐ

Dây chuyền dài ngựa vằn

55.000 VNĐ
99.000 VNĐ

Dây chuyền hoa

45.000 VNĐ
89.000 VNĐ

Dây chuyền đinh 2

45.000 VNĐ
85.000 VNĐ

Dây chuyền ngọc trai

59.000 VNĐ
139.000 VNĐ

Dây chuyền cổ áo 2

59.000 VNĐ
139.000 VNĐ

Dây chuyền đinh

49.000 VNĐ
99.000 VNĐ

Dây chuyền hoa ngọc trai

109.000 VNĐ
205.000 VNĐ

Dây chuyền Chanel 4

155.000 VNĐ
235.000 VNĐ

Dây chuyền chữ love

29.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Dây chuyền 12 cung hoàng đạo

45.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Dây chuyền statement 2

39.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Dây chuyền - băng đô - vòng tay đinh 3 in 1

55.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Dây chuyền tim

29.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền dài hình râu

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Dây chuyền xích hột đen

39.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Dây chuyền 2 viên đá trắng

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Dây chuyền dài đá oval

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền thiên thần set 2

29.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền dài hình xe

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền dài chuồn chuồn

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Dây chuyền dài tim đỏ

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền dài đá đen

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Dây chuyền dài đá trắng

55.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Dây chuyền dài con công

39.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Dây chuyền kiểu dáng Korea

15.000 VNĐ
70.000 VNĐ