Hotline:
0909.358.418

Lắc tay ngọc trai 47

45.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Vòng tay đinh 2 vòng

23.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay neon

25.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay da 7

26.000 VNĐ
65.000 VNĐ

Vòng tay da đan chéo

25.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay 12 cung hoàng đạo

42.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Vòng tay đinh 3 vòng

36.000 VNĐ
69.000 VNĐ

Vòng tay da 6

27.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay da 5

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Vòng tay kim tự tháp

23.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Lắc tay đinh

23.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay da 4

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay da 2

27.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay da 1

27.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Vòng tay nơ đính đá

39.000 VNĐ
120.000 VNĐ

Lắc tay/chân gấu trúc

23.000 VNĐ
70.000 VNĐ