Hotline:
0909.358.418

Bông tai chữ 84

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Bông tai 83

59.000 VNĐ
120.000 VNĐ

Bông tai chanel 9

45.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Bông tai Dior

45.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Bông tai LV

45.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Bông tai vương miện nhiều màu

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Ear Cuff 10

35.000 VNĐ
69.000 VNĐ

Ear Cuff 5

19.000 VNĐ
49.000 VNĐ

Bông tai tua rua

29.000 VNĐ
79.000 VNĐ

Bông tai YSL

55.000 VNĐ
185.000 VNĐ

Bông tai thỏ đeo nơ

25.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Bông tai cổ điển

29.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Bông tai đôi cánh

29.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Bông tai oval

19.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Bông tai thỏ xanh

30.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Bông tai kiss

29.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Bông tai cổ điển 6

35.000 VNĐ
70.000 VNĐ

Bông tai râu

30.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Bông tai cú mèo

39.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Bông tai con công

40.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Bông tai gấu trúc

30.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Bông tai trái tim

30.000 VNĐ
60.000 VNĐ