Hotline:
0909.358.418

Cài áo Chanel 3

157.000 VNĐ
225.000 VNĐ

Cài áo Chanel 1

75.000 VNĐ
178.000 VNĐ

Lắc tay Chanel

26.000 VNĐ
69.000 VNĐ

Dây chuyền chanel 3

99.000 VNĐ
179.000 VNĐ

Dây chuyền chanel 2

159.000 VNĐ
239.000 VNĐ

Bông tai chanel 7

109.000 VNĐ
195.000 VNĐ

Bông tai chanel 5

35.000 VNĐ
65.000 VNĐ

Bông tai chanel 4

35.000 VNĐ
69.000 VNĐ

Bông tai chanel 2

39.000 VNĐ
69.000 VNĐ

Bông tai chanel 1

29.000 VNĐ
59.000 VNĐ