Hotline:
0909.358.418

Bộ tóc giả xoăn dài mái thưa

185.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Bộ tóc giả dài đuôi cụp mái thưa

185.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Bộ tóc giả ngắn mái thưa

175.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Bộ tóc giả gợn sóng mái thưa

185.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Tóc mái thưa Hàn Quốc

55.000 VNĐ
155.000 VNĐ

Tóc mái xoăn Hàn Quốc

55.000 VNĐ
155.000 VNĐ

Tóc mái giả loại cài

55.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Bộ tóc giả xoăn mái tít

156.000 VNĐ
300.000 VNĐ

Bộ tóc giả xoăn nửa đầu không mái

275.000 VNĐ
410.000 VNĐ

Tóc giả cột xoăn ngắn

109.000 VNĐ
270.000 VNĐ

Tóc giả cột gợn sóng

101.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Giá để tóc giả

28.000 VNĐ
90.000 VNĐ

Xịt dưỡng chuyên dụng cho tóc giả

39.000 VNĐ
100.000 VNĐ

Lược chải tóc giả

10.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Tóc giả kẹp thẳng loại 2 kẹp

44.000 VNĐ
100.000 VNĐ

Bộ tóc giả gợn sóng dài

148.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Bộ tóc giả tém

142.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Bộ tóc giả ngắn

142.000 VNĐ
310.000 VNĐ

Tóc búi giả

55.000 VNĐ
170.000 VNĐ

Bộ tóc giả xoăn tầng dài

171.000 VNĐ
360.000 VNĐ

Bộ tóc giả xoăn ngang vai

150.000 VNĐ
315.000 VNĐ

Bộ tóc giả dài đuôi cụp

151.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Bộ tóc giả xoăn dài

158.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Tóc giả cột xoăn

69.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Tóc giả cột thẳng

67.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Tóc mái giả

71.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Bím tóc giả nhiều màu sắc

18.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Băng đô tóc tết

22.000 VNĐ
50.000 VNĐ